Księga Wspomnień i Księga Kondolencyjna Strona 1 z 2

Wspomnienie Michała Tadeusza Wacława von Grabowskiego (1943–2023)

Wspomnienie Michała Tadeusza Wacława von Grabowskiego (1943–2023) 08.03.2023

Wspomnienie Prof. dr. hab. med. Stanisława Mazurkiewicza (1940–2022)

Wspomnienie Prof. dr. hab. med. Stanisława Mazurkiewicza (1940–2022) 14.11.2022

Wspomnienie Lek. Klaudiusza Pobłockiego (1973–2022)

Wspomnienie Lek. Klaudiusza Pobłockiego (1973–2022) 21.06.2022

Wspomnienie Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Widuchowskiego (1943–2022)

Wspomnienie Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Widuchowskiego (1943–2022) 01.06.2022

Wspomnienie Prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Nowakowskiego (1948–2021)

Wspomnienie Prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Nowakowskiego (1948–2021) 31.12.2021

Wspomnienie Profesora Tadeusza Gaździka (1954–2021)

Wspomnienie Profesora Tadeusza Gaździka (1954–2021) 06.09.2021

Wspomnienie Doktora Marka Golika (1954–2021)

Wspomnienie Doktora Marka Golika (1954–2021) 18.06.2021

Wspomnienie Doktora Bogdana Materny

Wspomnienie Doktora Bogdana Materny 14.06.2021

Wspomnienie Doktora Jacka Szostakowskiego (1947–2021)

Wspomnienie Doktora Jacka Szostakowskiego (1947–2021) 09.03.2021

Doktor Bartłomiej Szostakowski wspomina ojca – wspaniałego człowieka i specjalistę.

Dr Zbigniew Sobol (1926-2020)

Dr Zbigniew Sobol (1926-2020) 02.03.2021