Przewodniczący Walnego Zebrania Członków PTOiTr stwierdził, że Walne Zebranie Członków PTOiTr podjęło uchwałę o wyborze do Sądu Koleżeńskiego PTOiTr:

prof. Marcin Domżalski

dr n. med. Andrzej Jasiński

prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński

dr n. med. Robert Pełka

dr hab. n. med. Paweł Reichert

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO PTOiTr (pobierz PDF)