Prezes
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz

prezes@ptoitr.pl
Prezes poprzedniej kadencji
dr hab. med. Tomasz Mazurek, prof. GUMed

poprzedniprezes@ptoitr.pl
Prezes elekt
prof. dr hab. n. med. Szymon Dragan

prezeselekt@ptoitr.pl
Skarbnik
dr n. med. Krzysztof Rękawek

skarbnik@ptoitr.pl
Sekretarz
dr n. med. Łukasz Sieczka

sekretarz@ptoitr.pl
Członek Zarządu
dr n. med. Marta Tarczyńska-Osiniak

czlonekzarzadu1@ptoitr.pl
Członek Zarządu
dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski

czlonekzarzadu2@ptoitr.pl
Członek Zarządu
dr hab. n. med. Łukasz Łapaj

czlonekzarzadu3@ptoitr.pl
Redaktor Naczelny Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej
prof. dr hab. n. med. Marek Napiontek

mareknapiontek@outlook.com
Opiekun Rezydentów
lek. Adrian Góralczyk

rezydenci@ptoitr.pl