Prezes
dr hab. med. Tomasz Mazurek, prof. GUMed

mazurek@gumed.edu.pl
Prezes Elekt
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz

bohatyrewicz@orthopedics.pl
Past Prezes
prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski

romanowski@data.pl
Sekretarz
prof. dr hab. n. med. Rafał Pankowski

rafalpankowski@wp.pl
Skarbnik
dr n. med. Filip Dąbrowski

dabrowskif@gmail.com
Członek Zarządu
dr hab. n. med. prof. UM Andrzej Borowski

aborowski@xl.wp.pl
Członek Zarządu
dr hab. med. Jacek Gągała

jacekgagala@gmail.com
Redaktor Naczelny Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej
prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski

nowakowski@polishorthopaedics.pl
Opiekun Rezydentów
lek. Karolina Skarysz-Kałwa

karolina.skarysz@gmail.com