Wytyczne Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Strona 1 z 1

Algorytmy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych na nowotwory narządu ruchu w ramach Pakietu Onkologicznego w Polsce w latach 2015-2019 08.10.2019

  • Algorytmy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych na nowotwory narządu ruchu w ramach Pakietu Onkologicznego w Polsce w latach 2015-2019.pdf (534.42kB)

ZASADY PROFILAKTYKI ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (AKTUALIZACJA Z DNIA 18.02.2014) 28.03.2019

  • Zasady_profilaktyki_przeciwzakrzepowej_aktualizacja_2014.pdf (590.38kB)

Sposoby rekonstrukcji u dzieci i młodzieży po rozległych resekcjach nowotworów narządu ruchu 08.02.2019

  • Sposoby rekonstrukcji u dzieci i młodzieży po rozległych resekcjach nowotworów narządu ruchu.pdf (1.95MB)

Nowotwory narządu ruchu u dzieci i młodzieży 05.06.2018

Pierwotne nowotwory narządu ruchu stanowią niewielki procent chorób rozrostowych u dzieci i młodzieży. Niemniej jednak ich specyfika wymusza ściśle określone postępowanie diagnostyczno–lecznicze. Mając na względzie dobro pacjenta i bezpieczeństwo naszej pracy chcielibyśmy przedstawić kilka praktycznych zaleceń odnośnie diagnostyki i leczenia zmian nowotworowych narządu ruchu.

  • Nowotwory_narzadu_ruchu_PTOiTr.pdf (1.74MB)