12th Warsaw International Medical Congress For Young Scientists
XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego