Walne Zebranie Członków PTOiTr w Gdańsku (19.09.2020 r.)
12th Warsaw International Medical Congress For Young Scientists
XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego