Księga Wspomnień i Księga Kondolencyjna Strona 2 z 2

Dr Zbigniew Sobol (1926-2020)

Dr Zbigniew Sobol (1926-2020) 02.03.2021

Wspomnienie Prof. dra hab. n. med. Antoniego Hlavatego (1920–2020)

Wspomnienie Prof. dra hab. n. med. Antoniego Hlavatego (1920–2020) 24.11.2020

Wspomnienie Prof. dr hab. n. med. Romualda Kreczki (1928–2020)

Wspomnienie Prof. dr hab. n. med. Romualda Kreczki (1928–2020) 24.11.2020

Wspomnienie Prof. dra hab. n. med. Andrzeja Walla (1936-2020)

Wspomnienie Prof. dra hab. n. med. Andrzeja Walla (1936-2020) 24.11.2020