Wspomnienie Prof. dr hab. n. med. Romualda Kreczki (1928–2020) 24.11.2020

22. września 2020 roku otrzymaliśmy smutną wiadomość, że odszedł z naszego grona wybitny polski ortopeda prof. Romuald Kreczko. Profesor urodził się w 1928 roku w Osse koło Łap i jak zawsze podkreślał miejscowość ta była największym zakładem kolejowym w Polsce. Jego Ojciec był inżynierem w tych zakładach. 

W 1954 roku Profesor ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Po studiach otrzymał nakaz pracy w odległych Żorach koło Żagania. Zdobycie stypendium specjalizacyjnego w zakresie ortopedii i chirurgii urazowej przeniósł się w 1956 roku do nowotworzonej Katedry i Kliniki Ortopedii ŚLAM w Bytomiu. Kierownikiem nowotworzonej Kliniki był prof. Mariam Garlicki, z którym młody adept medycyny Romuald Kreczko związał swoje losy na wiele lat. 

W następnym roku prof. Romuald Kreczko przeniósł się do Warszawy i znalazł zatrudnienie w Katedrze Ortopedii i Chirurgii Urazowej 2 CSK WAM. Tutaj uzyskał specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu jak również w 1963 roku obronił pracę doktorską. W 1966 roku wraz z prof. Marianem Garlickim przeniósł się do Warszawskiej Kliniki Ortopedycznej , mieszącej się przy ulicy W.H. Lindleya, w której pracował 1987 roku. W 1972 na podstawie rozprawy pt.: „Wartość osteotomii Mc Murraya i Pauwelsa w świetle badań klinicznych i doświadczalnych” otrzymał stopień doktora habilitowanego. W 1983 roku otrzymał stopień profesora. Doświadczenia zdobyte podczas pracy habilitacyjnej zostały wykorzystane w pierwszej w Polsce książce opisując problemy stawu biodrowego, w tym jego endoprotezoplastyki. Autorami tej publikacji byli profesorowie Mariam Garlicki i Roamuald Kreczko, została ona opublikowana pod tytułem „Arthrosis deforman coxae”. 

Od 1978 roku Profesor pełnił przez dwie kadencje funkcje prodziekana Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie. Brał czynny udział w licznych działaniach Macierzystej Kliniki i Uczelni, prowadził zajęcia ze studentami, jak i na kursach i szkoleniach podyplomowych. Przez wiele lat był konsultantem uzdrowiska w Ciechocinku. W 1987 roku profesor Romuald Kreczko objął kierownictwo Kliniki Ortopedii w Instytucie Reumatologii w Warszawie, gdzie pracował do emerytury w 1998 roku. 

Profesor odbył liczne staże naukowe w licznych ośrodkach zagranicznych, w tym 12- miesięczny w latach 70-tych w Wielkiej Brytanii, zawsze wspominał, że ten pobyt dał mu duże doświadczenie zawodowe. Jest promotorem 9 przewodów doktorskich, autorem recenzji 30 prac doktorskich, 6 rozpraw habilitacyjnych, 7 wniosków.

Pogrzeb Profesora odbędzie się 28. września (poniedziałek) o godzinie 9:30 w Rembertowie. Adres kościoła – ul. Grzybowa 1, cmentarz znajduje się obok. 

Dodaj wiadomość (jako Gość)