Wspomnienie Prof. dr. hab. med. Stanisława Mazurkiewicza (1940–2022) 14.11.2022

Wspomnienie Prof. dr. hab. med. Stanisława Mazurkiewicza (1940–2022)

Urodził się 19 maja 1940 roku w Jeziernie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1957 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Dyplom lekarza medycyny otrzymał w 1963roku. Od 1964 roku do 2010 roku był zatrudniony w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Gdańsku, przechodząc kolejne etapy kariery zawodowej. 

Specjalizację I° uzyskał w 1967, a II° w 1971 roku. W 1972 roku obronił pracę doktorską pt.: „Ocena niektórych elementów chodu osób ze sztywnym stawem kolanowym”. W 1989 roku uzyskał tytuł dr hab. na podstawie rozprawy pt.: „Wybrane problemy rozpoznawania i leczenia zastarzałych uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego”. W 2000 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. Opublikował 102 prace naukowe, na krajowych i zagranicznych sympozjach, zjazdach i kongresach wygłosił 140 referatów. Był promotorem 20 rozpraw doktorskich oraz opiekunem 2 rozpraw habilitacyjnych. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego Chirurgii Narządu Ruchu i Ortopedii Polskiej, był Członkiem Rady Programowej czasopisma naukowego; „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja”.

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego od 1967 roku, między innymi pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału Pomorskiego PTOiTr, sekretarza Zarządu Głównego PTOiTr, przez dwie kadencje był V-ce Prezesem Zarządu Głównego PTOiTr, ponadto był członkiem założycielem Sekcji Chirurgii Kolana PTOiTr. Od 2003 był członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W latach 1999–2002 był Prorektorem ds. Klinicznych Akademii Medycznej w Gdańsku.

Główne zainteresowania naukowe związał z chirurgią stawu kolanowego, zwłaszcza diagnostyką artroskopową, chirurgią artroskopową za szczególnym uwzględnieniem metod operacyjnego leczenia uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego. Był prekursorem artroskopii w Polsce. Jednym z głównych zainteresowań były również problemy dotyczące pogranicza biomechaniki i ortopedii. Część publikacji poświecił badaniom chodu.

Prowadził liczne kursy, szkolenia z zakresu chirurgii stawu kolanowego ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii artroskopowej, między innymi szkolił ortopedów z Białorusi, Litwy, Kazachstanu, Rosji oraz Chińskiej Republiki Ludowo Demokratycznej. 

Był jednym z wiodących organizatorów Zjazdów Naukowych PTOiTr oraz Sympozjów organizowanych przez Katedrę i Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Gdańsku. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Podczas ostatnich XXXIX Dni Ortopedycznych w Toruniu w 2021 roku Prof. Stanisław Mazurkiewicz został odznaczony Medalem im. Profesora Adama Grucy.

Kondolencje
Gość napisał(a):
Dziękuję Panie Profesorze za współpracę rozwijałam przy Panu umiejętności w prowadzeniu rehabilitacji po Pana zabiegach dziekuję
Gość napisał(a):
Szanowny Panie Profesorze! W obliczu śmierci nasza aktywność, ortopedia, praca dla Kliniki Ortopedii w Gdańsku wydaje się drobiazgiem. Wiem jak bardzo ważny to był drobiazg dla Pana. Niech Pan odpoczywa wolny od trosk, dziękuje.
Dodaj wiadomość (jako Gość)