Szanowni Państwo,

Opłata dla Uczestników obejmuje: wejście na wykłady, materiały konferencyjne, lunche, przerwy kawowe.

Cena brutto Cena brutto
Opłaty uczestników Rejestracja do 31.05.2019 r Rejestracja po 31.05.2019 r
Opłata konferencyjna uczestników zgłaszanych przez firmy farmaceutyczne (nie podlega zniżkom dla uczestników ze statusem rezydenta, członka towarzystwa itp) 1100,00 zł zł 1100,00 zł
Opłata konferencyjna dla lekarza będącego członkiem PTOiTr z opłaconą składką za 2019 r. 800,00 zł 950,00 zł
Opłata konferencyjna dla lekarza nie będącego członkiem PTOiTr 1000,00 zł 1100,00 zł
Lekarz Rezydent 450,00 zł 550,00 zł
Pielęgniarka Operacyjna 450,00 zł 550,00 zł
Opłata za udział w kolacji koleżeńskiej w dniu 13.09.2019 r.
Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE".
185,00 zł 185,00 zł

Certyfikaty

Organizator:
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Oddział Ortopedii i Traumatologii
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach
Kontakt w sprawach naukowych:
Dr n. med. Maciej Płończak
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Dni Ortopedycznych PTOiTr – Siedlce / Łochów 2019 r.
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce

Kompleksowa obsługa konferencji:
Net4Doctor sp. z o.o.

Kontakt dla uczestników:
Tel.: 572 485 785
E-mail: dniorto2019@ptoitr.pl

Kontakt dla wystawców:
Wojciech Pałgan
Tel.: 512 447 047
E-mail: wp@n4d.pl