Szanowni Państwo!

Prezes PTOiTr, prof. dr hab. Tomasz Mazurek, powołał w ramach Zarządu Głównego (ZG) Komisję Statutową (KS) w składzie: prof. dr hab. med. Andrzej Bohatyrewicz, prof. dr hab. med. Leszek Romanowski i dr hab. med. Jacek Gągała.

Celem Komisji jest dostosowanie Statutu naszego Towarzystwa do zmieniającej się rzeczywistości, wprowadzeniu propozycji zmian ZG poprzedniej kadencji, uwag ze spotkań z prezesami Oddziałów Terenowych PTOiTr i doświadczeń członków aktualnego ZG. Wszystkie proponowane zmiany poddawane są wnikliwej dyskusji podczas zebrań ZG, a następnie podlegają ocenie prawnej. 

Sugerowane zmiany w Statucie PTOiTr proponujemy poddać pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków podczas 43. Zjazdu Naukowego PTOiTr w 2022 roku w Warszawie. Zachęcam do dyskusji i kierowania uwag na adres: jacekgagala@gmail.com

dr hab. med. Jacek Gągała prof. UM w Lublinie


Proponowane zmiany znajdą Państwo w zakładce Statut na stronie Towarzystwa lub po kliknięciu w odnośnik prowadzący do pliku PDF.

[STATUT PTOiTr] 

[PLIK PDF]