"Czas leczy rany". Czy aby na pewno? 10.02.2023

"Czas leczy rany". Czy aby na pewno? Sympozjum stacjonarne i on-line. www.czasleczyrany.com www.evenea.pl/pl/wydarzenie/czasleczyrany

Celem sympozjum naukowego  pt. nieco prowokującym tytułem „ Czas leczy rany- czy aby na pewno ?” jest przekazanie syntetycznej wiedzy na temat holistycznego  leczenia rany pooperacyjnej oraz pourazowej. Temat ten,   zwykle mało akcentowany w trakcie standardowej edukacji kadry medycznej nierzadko skutkuje niedoskonałym  efektem leczenia operacyjnego, a także stanowi problem lekarza chirurga i ortopedy, gdy pojawią się komplikacje. Naszym pragnieniem  jest przedstawienie najnowszej wiedzy, popartej doświadczeniem zaproszonych prelegentów, aby dla ortopedy i  początkującego chirurga problem gojenia się  ran nie był powodem do stresu.