Staw rzepkowo-udowy – od diagnostyki do protezoplastyki 27.05.2022

Szanowni Państwo, 

Lublin już wielokrotnie gościł społeczność ortopedyczną podczas organizowanych w naszym mieście zjazdów i konferencji naukowych pod egidą Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz lubelskiej Kliniki Ortopedii. Tym razem mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone zagadnieniom diagnostyki i leczenia niewydolności stawu rzepkowo-udowego.

Postęp, jaki dokonuje się w ostatnich latach zarówno w możliwościach diagnostycznych, jak i leczniczych, w dużej mierze wynika z lepszego rozumienia biomechaniki, poszerzenia wiedzy dotyczącej możliwości napraw biologicznych oraz postępu rekonstrukcyjnych technik operacyjnych tej części kolana. Wszystkie wspomniane zagadnienia chcemy z Państwem omówić podczas spotkania w Lublinie. Swoje poglądy i doświadczenie zaprezentują naukowcy i lekarze praktycy z kraju specjalizujący się w leczeniu tej części narządu ruchu oraz znamienici goście zagraniczni.

Zapraszamy do gościnnego Lublina z życzeniami owocnych obrad i miłych spotkań towarzyskich.


Dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda 

Dr hab. n. med. Marta Tarczyńska


Więcej informacji i rejestracja na stronie: http://www.ortopedialublin2022.pl/