Szanowni Państwo,

zapraszam na oficjalne zebranie wszystkich Członków Sekcji. Zebranie odbędzie się 2 marca 2023 r. o 17.00, podczas IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia, w sali konferencyjnej w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań. Celem spotkania będzie wybór nowych władz sekcji.

Jeżeli ktoś z Państwa nie będzie mógł uczestniczyć w zebraniu, może upoważnić innego Członka, nadając mu pełnomocnictwo do reprezentacji podczas zebrania.

Jednocześnie przypominam, że aktywnym Członkiem Sekcji jest osoba z opłaconą składką członkowską PTOiTr.

Z poważaniem,

Adrian Błasiak

Przewodniczący Sekcji Chirurgii Barku i Łokcia