Urodził się 9 kwietnia 1941 roku w Ciechanowie. W latach 1958-1965 studia medyczne na Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1972 r. specjalizacja I stopnia, a w 1978 r. II stopień z chirurgii ortopedycznej i traumatologii. W 1992 r. doktorat. W latach 1967-2007 pracował w Szpitalu Miejskim w Dąbrowie Górniczej – ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego. Członek Senior Śląskiego Oddziału PTOiTr. Wieloletni członek, skarbnik, wiceprzewodniczący oraz przewodniczący Sekcji Osteosyntezy PTOiTr. Wielokrotny organizator szkoleń, kursów i sympozjów z zakresu osteosyntezy. Ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Miejskiego Dąbrowie Górniczej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.