Urodził się w 1930 roku w Lille we Francji. Specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii, ze szczególnym uwzględnieniem chorób kręgosłupa. Długoletni dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Trzebnicy (obecnie Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej). Współpracownik Akademii Wychowania Fizycznego oraz Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Od 1994 r. kierował grupą polską w ramach GICD (Groupe International Cotrel Dubousset). Jeden z głównych propagatorów nowoczesnych metod leczenia operacyjnego skolioz na terenie Polski. W 1985 r. wraz z zespołem przeprowadził w Trzebnicy – jako trzecim ośrodku w świecie – pierwszy zabieg operacyjnego leczenia skoliozy z użyciem instrumentarium opracowanym przez francuskich uczonych Contrela- Dubousseta. Operacje tego typu stały się wkrótce standardem w leczeniu skolioz. Pod Jego kierownictwem Centrum w Trzebnicy osiągnęło pozycję wiodącego ośrodka medycznego wyspecjalizowanego w leczeniu deformacji kręgosłupa. Członek Komitetu Redakcyjnego „Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej” oraz „Fizjoterapii Polskiej”. Autor licznych publikacji naukowych, przez wiele lat przekazywał swoją wiedzę lekarzom w Polsce i Europie Centralnej.