Urodził się 10 sierpnia 1960 roku w Gostyniu Wielkopolskim. W latach 1979-1985 studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 1996 r. tytuł specjalisty w chirurgii ortopedyczno-urazowej. W 1999 r. doktorat. W latach 1985-1987 staż lekarski w Szpitalu Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu. Od 1987 do 2009 r. praca w Oddziale Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala w Koszalinie na stanowiskach od młodszego asystenta do ordynatora Oddziału. W tym czasie wprowadził szereg nowych technik operacyjnych: zespalanie złamań przezkrętarzowych za pomocą prętów Endera, zastosowanie stabilizatorów zewnętrznych w leczeniu złamań, wydłużeń kończyn, zastosowanie odłamu przesuwanego, stabilizacja złamań kręgosłupa L-S za pomocą stabilizatorów z użyciem śrub transpedikularnych, stabilizacja niektórych złamań kręgosłupa szyjnego („Summit”), rekonstrukcje jedno i dwuetapowe ścięgien zginaczy, rekonstrukcje nerwów z użyciem przeszczepów kablowych, selektywne miotomie, tenotomie w MPD, osteotomie korekcyjne w MPD, rekonstrukcja ACL, alloplastyka stawu kolanowego – całkowita cementowa, bezcementowa, alloplastyka jednoprzedziałowa stawu kolanowego, allplastyka stawu barkowego, alloplastyka stawu biodrowego z użyciem endoprotezy typu „krótki trzpień”, alloplastyka powierzchniowa stawu biodrowego (Re-Cup, BHR). W latach 2009-2012 praca w Szpitalu Powiatowym w Drawsku Pomorskim na stanowisku koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz asystenta Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej. Od 2011 r. starszy wykładowca Politechniki Koszalińskiej w Instytucie Edukacji i Technologii. Od 2012 r. ordynator Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Szkolenia zawodowe: (2003) Osteoarthritic Institute, Toronto, Kanada, (2000) Sunnybrook Hospital, Toronto, Kanada, (1997) Eduardus Krankenhaus, Koln-Deutz, Niemcy. Członek Zachodniopomorskiego Oddziału PTOiTr.