Urodził się 1 listopada 1947 roku w Ełku. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku i asystent w Klinice Ortopedii AM (1975). Doktorat w 1977 r. Specjalizacja chirurgii urazowo-ortopedycznej (1991). Habilitacja w 1992 r. Profesor. n. med. W 2006 r. Absolwent kursu ultrasonografii w Stolzalpe (1989) i organizator w regionie północno-wschodnim bezpłatnego programu profilaktyki dysplazji stawu biodrowego obejmującego każdego noworodka w 1- i 3-cim miesiącu życia. Kierownik zorganizowanej przez siebie Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM w Białymstoku (1 lipca 2000r.). Wykładowca ortopedii i traumatologii wieku rozwojowego (studenci polsko i angielsko-języczni) UMB. Opracował (z inżynierami) gwóźdź teleskopowy do leczenia złamań i deformacji kości długich w przebiegu wrodzonej łamliwości kości. Prodziekan (1999--2001) WL UMB. Członek Komisji Inżynierii Rehabilitacyjnej PAN (2003-2007), prezes Oddziału Podlaskiego PTOiTr (2006-2010). Organizator sympozjów naukowo-szkoleniowych Sekcji Osteoartrologii PTL. Organizator XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr (2008). Uznany autorytet z zakresu biochemii płynu stawowego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia organizacyjno-dydaktyczne.