Urodził się 13 listopada 1953 roku w Warszawie. Studia na Akademii Medycznej w Warszawie ukończył w 1978 r. W 1981 r. uzyskał specjalizacje I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej, a w 1987 r. specjalizację II stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Doktorat uzyskał w 1994 r. Habilitował się w 2003 r. W 2006 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego w CMKP w Warszawie a tytuł naukowy profesora nauk medycznych w 2009 r. (nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego). Od 2006 r. jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy. W 2008 r. otrzymał stanowisko kierownika Studium Metodyczno-Organizacyjnego CMKP. Jest prekursorem zabiegów operacyjnych takich, jak: endoprotezoplastyka głowy kości promieniowej i endoprotezoplastyka totalna stawu łokciowego. Jest pomysłodawcą endoprotezy bipolarnej głowy kości promieniowej, otrzymał trzy patenty i jeden certyfikat europejski. Wprowadził i rozpowszechnił w Polsce operacyjne leczenie przykurczu stawu łokciowego. W 2006 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.