Urodził się w 1962 roku w Kamieńsku. W latach 1981-1987 studiował na Wydziale Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi. Po zakończeniu studiów początkowo pracował w 106 szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Gliwicach a następnie w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 1992 r. pełnił służbę w Szpitalu Polowym Sił Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie. W 1995 r. uzyskał specjalizację II stopnia i rozpoczął pracę w Klinice Ortopedii CSK WAM. Jego zainteresowania dotyczyły zagadnień biomechaniki. Był pierwszym polskim stypendystą European Society of Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy. Odbył staże naukowe w Szwajcarii i Włoszech. W 1999 r. decyzją Rady Naukowej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. W 2007 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2008 r. pełni funkcję kierownika Kliniki Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.