Urodził się 11 września 1932 roku w Poznaniu. Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Na Opolszczyznę trafił w latach 50. XX wieku. Wraz z wybitnym specjalistą Witoldem Arctem stworzyli w Szpitalu Wojewódzkim Oddział Urazowo-
-Ortopedyczny – pierwszą specjalistyczną jednostkę tego typu na Opolszczyźnie. W Szpitalu Wojewódzkim pracował do początku lat 70., przez ten czas specjalizując się, a potem zdobywając tytuł doktora z chirurgii ortopedycznej. W 1971 r. przeniósł się do Polikliniki MSW. Tam pracował w komisji lekarskiej i prowadził Poradnię Ortopedyczną. Sześć lat później otworzył w tym Szpitalu Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, którego był ordynatorem do przejścia na emeryturę w 1999 r. 3 grudnia 2009 r. został uhonorowany nagrodą „Żar serca”. Zmarł 17 stycznia 2010 roku. Wolą zmarłego było, by na jego grobie nie składać wieńców i kwiatów, za to pieniądze przeznaczyć na rzecz Domu Samotnej Matki i Dziecka w Opolu lub innej organizacji charytatywnej.