Urodził się 28 kwietnia 1960 roku w Rabce Zdroju. Studia medyczne w Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1979-1985. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Uzyskał kolejno I stopień specjalizacji w 1988 r., a następnie w 1992 r. zdał z wyróżnieniem egzamin na II stopień specjalizacji. Odbył roczny staż naukowy w Klinice Uniwersytetu w Bazylei. W 1993 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską uzyskując decyzją Rady Wydziału Lekarskiego Śl.A.M. w Zabrzu stopień doktora nauk medycznych. Autor 26 i współautorem dalszych 27 prac wydanych drukiem. Prace te obejmują wiele zagadnień takich jak: chirurgia kręgosłupa, biodra, nowotwory narządów ruchu i ortopedia dziecięca. Prace oprócz czasopism krajowych publikowane były również w liczących się czasopismach międzynarodowych. Członek przez jedną kadencję komisji rewizyjnej Oddziału Katowickiego PTOiTr. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa i aktualnie przewodniczący Oddziału Południowego PTChK. Od 1999 roku pełni obowiązki ordynatora Oddziału Schorzeń i Urazów Kręgosłupa w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Kregosłupa. Pod jego kierownictwem oddział stał się największym w Polsce oddziałem wyspecjalizowanym w pełno profilowym leczeniu schorzeń urazów i nowotworów kręgosłupa. Poza pracą czynnie uprawia różne dyscypliny sportowe. Organizator przez 15 lat Mistrzostw Polski Lekarzy w Kolarstwie Górskim. W 2010 r. zorganizował w Zakopanem Mistrzostwa Świata Medyków w Kolarstwie. Kolejna pasją poza zainteresowaniami sportowymi jest mediewistyka w tym szczególnie historia krucjat.