Urodził się 22 czerwca 1936 roku we Lwowie. Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie w 1960 r. W 1962 r. rozpoczął pracę w Państwowym Sanatorium Przeciwgruźliczym w Dziekanowie Leśnym. W 1962 r. otrzymał etat asystenta w Klinice Ortopedyczno-Urazowej Studium Doskonalenia Lekarzy w Warszawie, gdzie rozpoczął specjalizację z ortopedii i traumatologii. W latach 1963-1966 był zatrudniony w Przychodni Sportowo-Lekarskiej AWF w Warszawie. W 1965 r. uzyskał Io, a w 1969 IIo specjalizacji z zakresu ortopedii i traumatologii. W 1968 r. zdobył specjalizację IIo z medycyny sportowej. W 1967 r. otrzymał stopień doktora medycyny na AM w Warszawie. W 1976 r. został ordynatorem Oddziału Urazowego w Szpitalu Klinicznym nr 2 w Otwocku. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1982 r. W latach 1986-1987 pełnił obowiązki dyrektora PSK nr 2 w Otwocku, będąc jednocześnie ordynatorem Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej i Konsultantem Regionalnym ds. Traumatologii. W latach 1992-2006 pełni funkcję kierownika Kliniki Traumatologii (przemianowanej na Klinikę Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu). Był zatrudniony w CMKP od 1964 do 1975 r., a od 1984 do 2006 roku członek Rady Naukowej CMKP. W 1984 r. mianowany na stanowisko docenta w CMKP, a w październiku 2000 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego w CMKP. Specjalista wojewódzki w zakresie chirurgii ortopedycznej województwa siedleckiego. Członek Krajowego Zespołu Specjalistycznego w zakresie medycyny sportowej. Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Wiceprzewodniczący Sekcji Chirurgii Kolana PTOiTr. Członek Krajowego zespołu Specjalistycznego i konsultant makroregionu w zakresie chirurgii ortopedyczo-urazowej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz za wybitne osiągnięcia dydaktyczne Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarł 9 października 2008 r.