Urodził się w 1931 roku w Gdyni. Studia na Wydziale Lekarskim w Akademii Medycznej w Gdańsku 1951-1956. W 1955 r. przystąpił do Koła Naukowego przy Klinice Ortopedycznej. Ówczesny kierownik Kliniki – profesor Zygmunt Ambros – zlecił dr. Okoniewskiemu podjęcie badań na Oddziale Noworodków w kierunku dysplazji stawu biodrowego. W wyniku tej pracy powstała pierwsza na Pomorzu Poradnia Preluksacyjna. Dyplom lekarza uzyskał w 1957 r. Pracownik Kliniki w latach 1956-1963 oraz 1973-1974. W tym czasie zainteresował się szczególnie chirurgią ręki. W 1963 r. objął stanowisko zastępcy ordynatora Oddziału Ortopedyczno-Urazowego w Szpitalu Miejskim w Gdyni. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał
w 1973 r. W 1975 r. wraz z Kliniką Ortopedyczną był jednym z inicjatorów i organizatorów Międzynarodowego Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr w Sopocie. W latach 1977-1979 kierował Kliniką Ortopedyczno-Urazową w University of Nigeria Teaching Hospital w Enugu. Po powrocie z Nigerii w 1981 r. został ordynatorem Oddziału Ortopedycznego w Szpitalu Miejskim w Gdyni. W latach osiemdziesiątych stworzył zespół wykonujący zabiegi mikrochirurgiczne. W 1980 r. został członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni. Odbył staże: w Klinice w Homburgu prowadzonej przez profesora Mittelmeira, w Memmingen w Klinice doktora Parchofera oraz w Offenburgu w Klinice profesora Rabenseifnera. W dniu 17 grudnia 1997 r. w rocznicę wypadków grudniowych wygłosił przemówienie powitalne na cześć premiera RP profesora Jerzego Buzka wizytującego Szpital Miejski w Gdyni. W 1999 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł w 2014 roku.