W 1972 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie. Od 1973 r. zatrudniony w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Krakowie. W 1979 r. specjalizacja w dziedzinie ortopedii i traumatologii, a stopień doktora nauk medycznych w 1983 r. Od 1990 r. ordynator Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie. W 1996 r. wykonał pierwszą replantację ręki w Krakowie. Od 1994 r. jest współzałożycielem i prezesem Fundacji Leczenie Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu. W latach 1996-2000 przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, a od 2002 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Sekcji Chirurgii Kolana PTOiTr. Jest inicjatorem i kierownikiem naukowym kursów doskonalących dla specjalistów w dziedzinie ortopedii z zakresu alloplastyki i realloplastyki stawu kolanowego, biodrowego, ramiennego i innych. Od 2007 r. konsultant wojewódzki w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.