Urodził się 12 lipca 1951 roku w Łodzi. Studia na Wydziale Lekarskim Warszawskiej Akademii Medycznej ukończył w 1975 r. I stopień specjalizacji z chirurgii urazowo-ortopedycznej w 1979 r. II stopień z chirurgii urazowo-ortopedycznej w 1982 r. Inne specjalizacje: z medycyny sportowej w 1999 r., z rehabilitacji medycznej w 2002 r., z organizacji ochrony zdrowia wojsk (I°) – 2001 r. Doktorat – 1986 r. Habilitacja – 1998 r. Od 1987 roku adiunkt ds. dydaktyki. Od 1994 r. – adiunkt ds. nauki. 1995 r. – p.o. kierownika Zakładu Chirurgii Polowej Instytutu Chirurgii WAM. W latach 1996-2002 kierownik ww. Zakładu. Od 1999 r. profesor nadzwyczajny UM. Od 2002 do 2004 r. kierownik Katedry Klinicznych Podstaw Rehabilitacji Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i jednocześnie Kierownik Zakładu Biomechaniki, Ortotyki i Protezowania Narządu Ruchu tej Katedry. Od 2004 r do chwili obecnej – kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (od dnia 24.06.2010 r. kierownik Kliniki Chirurgii Ręki). W latach 2008-2012 dziekan Wydziału Fizjoterapii UM w Łodzi (od 01.10.2009 r., po połączeniu Wydziału Fizjoterapii z Wydziałem Wojskowo-Lekarskim UM, prodziekan, kierownik Oddziału Fizjoterapii UM). Od 2012 r. prodziekan ds. Kształcenia Wojskowego Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi.