Urodził się 18 października 1948 roku w Wysokiem Mazowieckiem. Studia na Akademii Medycznej w Białymstoku ukończył w 1973 r. Doktorat w 1982 r. Habilitował się w 2000 r. Profesor tytularny od 2004 r. Specjalizacja I stopnia z chirurgii urazowo-ortopedycznej, specjalizacja II stopnia z ortopedii i traumatologii. W 2009 r. profesor zwyczajny Kliniki i Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji II Wydział Lekarski WUM. Główne zainteresowania naukowe dotyczą opracowanych stabilizatorów zewnętrznych nazwanych Dynastab, stanowiących nową w skali światowej, IV generację stabilizatorów zewnętrznych wyposażonych w przeguby mechaniczne. Wdrożenie kliniczne metody INTERFLEKS. Leczenie chorób i uszkodzeń chrząstki stawowej za pomocą sposobów konwencjonalnych, jak również sposobem przeszczepiania w miejsce uszkodzeń hodowli własnych komórek chrzęstnych pobranych od pacjenta. Liczne członkowstwa, m.in.: Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego. 2002-2005 wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego PTOiTr, członek Międzynarodowego Towarzystwa Naprawy Chrząstki Stawowej ICRS oraz Europejskiego Towarzystwa Traumatologii, członek Założyciel i Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej. Liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: nagrody JM Rektora AM Warszawa, Złoty Medal na targach SALMED za rodzinę stabilizatorów zewnętrznych Dynastab D-K, Nagroda Zespołowa I° Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne. Nagroda Ministra Zdrowia za całokształt dorobku. Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi (1979), Złoty Krzyż Zasługi (2011), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012).