Urodził się 18 października 1953 r. w Brzegu Dolnym. Po ukończeniu szkoły średniej w Bydgoszczy rozpoczął studia medyczne na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Staż podyplomowy odbył w WIML w Warszawie po którym został skierowany do pracy w JW w Słupsku. W tym okresie pracował także jako wolontariusz na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Słupsku. W 1998 r. po odejściu ze służby wojskowej rozpoczął pracę na tym Oddziale. Początkowo pracował jako asystent, a później został zastępcą ordynatora. Od 2010 r. jest koordynatorem Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Słupsku.