Studia medyczne w latach 1980-1986 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Po studiach podjął pracę w Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji w Poznaniu początkowo w Klinice Ortopedii a następnie w Klinice Ortopedii Dziecięcej, w której ukończył kształcenie podyplomowe I i II stopnia. W 1993 r. doktorat. Habilitował się w 2000 r. Od 2003 r. pracuje w Klinice Ortopedii CMKP w Otwocku, początkowo jako zastępca kierownika Kliniki Ortopedii, a od 2007 r. jako kierownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP. W latach 2006-2010 zastępca kierownika Studium Kliniczno-Dydaktycznego (prodziekan) w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, a od 2010 r. jest zastępcą dyrektora Centrum ds. Dydaktycznych i Naukowych. Od 2007 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego CMKP. Głównym zainteresowaniem jest leczenie schorzeń stawu biodrowego z jego zachowaniem. Jest ekspertem EFORT w zakresie osteotomii miednicy od acetabulaplastyk u dzieci do osteotomii redyrekcyjnych u dorosłych. Członek: Educational Committee EPOS, Komitetów Redakcyjnych wielu czasopism ortopedycznych, PTOiTr, ISMUS, EPOS, AAOS. Pełnił funkcję Prezydenta ISMUS, członka Board of EPOS. Członek Honorowy Czeskiego Towarzystwa Ortopedycznego, Laureat Nagrody Honorowej Niemieckiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej, odznaczony medalem KEN. Zaangażowany w prace charytatywne w Afryce (trąd), Indiach i na SriLance (POLIO, MPD, infekcje).