Kierownik Zakładu Chorób Kości i Stawów CM UJ oraz dyrektor Krakowskiego Centrum Medycznego. Poprzednio Kierownik Kliniki Ortopedii W 1986 r. wykonał pierwszą w Krakowie artroskopię stawu kolanowego, wprowadził śródszpikowe zespolenie metodą zamkniętą i rozwinął chirurgię ręki. Fluorozie poświęcił rozprawę doktorską i habilitacyjną. Wprowadził własne metody radiodensytometrii oraz komputerowej analizy struktury na radiogramie. Od 8 lat prowadzi akcję „Nie łam się”. Jest inicjatorem i współautorem „Zasad profilaktyki, rozpoznawania i leczenia osteoporotycznych złamań kości”. Jest inicjatorem opracowania ręcznej wersji polskiego kalkulatora ryzyka złamania FRAX. Twórca ośrodka badań klinicznych, uczestniczącego w licznych międzynarodowych projektach badań nad nowymi lekami. Pracował w ośrodkach zagranicznych m.in. Institute of Orthopaedics, Oswestry i The London Hospital Medical College. Organizator 14 zjazdów i kongresów w zakresie ortopedii i osteoporozy, w tym pierwszego w Polsce ICL EFORT. Założyciel Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii, Oddziału Krakowskiego Polskiej Fundacji Osteoporozy. Twórca Polskiego Portalu Osteoporozy. Ekspert grup roboczych: IOF (International Osteoporosis Foundation), EFORT (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology), ISCD (The International Society for Clinical Densitometry), EULAR (European League against Rheumatism).