Studia medyczne ukończył w 1978 roku w Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1979-1988 pracował w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Od 1988 r. jest ordynatorem w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Opolskim Centrum Rehabilitacyjnym w Korfantowie. Specjalizacje: 1988 r. specjalizacja II stopnia w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej, 1992 r. – specjalizacja II stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej. W 2002 r. doktorat w dziedzinie nauk medycznych – Śląska Akademia Medyczna. Od 1995 r. pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. rehabilitacji medycznej województwa opolskiego, a od 2013 r. konsultanta wojewódzkiego ds. ortopedii i traumatologii narządu ruchu województwa opolskiego. Główne zainteresowania zawodowe to endoprotezoplastyka stawów i leczenie operacyjne choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.