Urodził się 16 stycznia 1958 roku w Gdańsku. Studia w Akademii Medycznej w Gdańsku ukończył 1983 r. Specjalizację I stopnia z ortopedii i traumatologii narządu ruchu uzyskał w 1987 r., a II stopień specjalizacji w roku 1991. W 1997 r. obronił pracę doktorską. Od 1984 r. pracuje w szpitalu miejskim w Gdyni na Oddziale Ortopedii, przechodząc wszystkie szczeble kariery, od asystenta do ordynatora oddziału. Funkcję ordynatora pełni od 1999 r. do chwili obecnej. Jest prekursorem operacji artroskopowych w Gdyni. Rozpoczął operacje artroskopowe w 1990 r. Jako ordynator oddziału wprowadził nowoczesne metody zespolenia złamań gwoździem śródszpikowym. Wraz z Oddziałem Szpitala Miejskiego w Gdyni czynnie uczestniczy w pracach PTOiT. Od roku 2010 pełni funkcję prezesa Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Jest byłym sportowcem, piłkarzem ręcznym mającym w swojej karierze sportowej tytuły Mistrza Polski oraz grę w reprezentacji Polski. Po zakończeniu kariery sportowej karierę lekarską związał ze sportem, będąc od wielu lat lekarzem klubowym koszykarzy, siatkarek i piłkarzy ręcznych. Wielu sportowców, w tym zdobywców medali olimpijskich, przeszło udane zabiegi operacyjne w Szpitalu Miejskim w Gdyni, które pozwoliły im na kontynuację kariery sportowej. Do chwili obecnej sport obok medycyny jest życiową pasją doktora Cieśli.