Urodził się 24 grudnia 1950 roku w Skierniewicach. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie na wydziale lekarskim w 1975 r. i rozpoczął pracę w Klinice Urazowo-Ortopedycznej w Otwocku. W 1979 r. uzyskał stopień specjalisty w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej. W 1995 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską „Analiza złamań panewki stawu biodrowego leczonych operacyjnie z dojścia tylnego z zastosowaniem celownika własnego pomysłu”. W roku 2000 objął funkcję kierownika Oddziału Uszkodzeń i Patologii Miednicy w Klinice Ortopedii im. Adama Grucy w Otwocku. Jest autorem prac naukowych dotyczących głównie złamań panewki i obręczy miednicy. Wygłosił wiele referatów z zakresu uszkodzeń miednicy na polskich i międzynarodowych zjazdach ortopedycznych. Prowadzi coroczne kursy dla lekarzy z kraju i zagranicy w ramach Kliniki Ortopedycznej w Otwocku. W 2013 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP oraz medalem Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii przyznanym przez Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.