Urodził się 27 października 1921 roku we Lwowie, chirurg, specjalista ortopedii i chirurgii urazowej, doc. dr hab. med. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1950 r. Pracownik Kliniki Ortopedii Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1956-1971. Doktorat w 1960 r. Specjalista pierwszego stopnia w chirurgii w 1953 r., drugiego stopnia z ortopedii i traumatologii w 1957 r. Habilitacja w 1968 r. Komandor Marynarki Wojennej, był komendantem 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Oliwie w latach 1965-1970. Główne zainteresowania – chirurgia urazowa. W latach 1971-1978 pracował w II Klinice Chirurgii Ogólnej w Gdańsku, a w latach 1980-1991 był kierownikiem Kliniki Traumatologii Akademii Medycznej w Krakowie. Zajmował się między innymi problemem leczenia współistniejącego złamania kręgosłupa z porażeniem funkcji pęcherza moczowego oraz uszkodzenia cewki moczowej w przebiegu złamań miednicy. Docent Jan Burka zmarł 28 września 1999 r. w Warszawie, spoczywa na cmentarzu Gdańsk-Srebrzysko.