Urodził się 28 stycznia 1935 roku w Grodnie. W latach 1951-1956 studiował w Akademii Medycznej w Gdańsku, uzyskując absolutorium. Od 1957 do 1962 r. pracował w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Mrągowie. W 1960 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej. Pracował następnie jako asystent w Klinice Chirurgii Urazowej Studium Doskonalenia Lekarzy w szpitalu Bielańskim w Warszawie, a w 1964 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii urazowej. W 1966 r. został doktorem nauk medycznych. We wrześniu tego samego roku powołany został na stanowisko adiunkta Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii CSK WAM w Warszawie. W 1970 r. został ordynatorem w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie, gdzie zorganizował Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej. W 1972 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie chirurgii ortopedycznej. W 1974 r. uzyskał II stopień specjalizacji w zakresie organizacji ochrony zdrowia. Od 1974 do 1990 r. zasiadał w Radzie Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1975 do 1980 r. był dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. W latach 1975-1986 był członkiem Krajowego Nadzoru Specjalistycznego do spraw ortopedii i traumatologii. W 1986 r. został profesorem nadzwyczajnym oraz członkiem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Był także członkiem komitetów redakcyjnych pism naukowych w zakresie ortopedii.