Urodził się 7 kwietnia 1959 roku w Szczecinie. Ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie w 1984 r. W 1984 r. rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Ortopedii Pomorskiej Akademii Medycznej. Od 2006 r. kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii PAM, przemianowanej w 2012 r. na Katedrę i Klinikę Ortopedii Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W 1991 r. uzyskał tytuł doktora. W 1993 r. specjalizacja z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Habilitował się w 2002 r. W 2012 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. Od 2012 r. I wiceprezes Zarządu Głównego PTOiTr. SICOT Europe Vice President od 2011 r.