Urodził się 12 czerwca 1955 roku w Nowem. W 1980 r. ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku na Wydziale Lekarskim. W latach 1980-1985 zatrudniony w Klinice Ortopedycznej Akademii Medycznej w Gdańsku. Specjalizację I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu uzyskał w 1984 r., specjalizację II stopnia uzyskał w 1991 r. Od 1985 r. zatrudniony na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala w Gdańsku – Zaspie kolejno jako asystent, starszy asystent, zastępca ordynatora, a od 2003 r. jako ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Specjalistycznym w Gdańsku – Zaspie. Na stanowisku ordynatora zmienił dr med. Mirosława Laskowskiego, który był twórcą Oddziału i po 18 latach kierowania Oddziałem w dniu 1.12.2003 r. przeszedł na emeryturę. Główne zainteresowania: nowoczesne metody leczenia urazów narządu ruchu, alloplastyki pierwotne i rewizyjne stawów biodrowych i kolanowych oraz zagadnienia związane z powikłaniami infekcyjnymi. Członek Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, uczestnik większości zjazdów ortopedycznych, sympozjów naukowych i kursów szkoleniowych. Dwukrotnie uczestniczył w kursie szkoleniowym alloplastyki stawu kolanowego w ośrodku ortopedycznym STOLZALPE Austria. Aktywnie uczestniczył w pracy Okręgowej Izby Lekarskiej będąc członkiem Rady Lekarskiej przez dwie kadencje. Z ramienia Naczelnej Rady Lekarskiej powoływany w latach 2009-2013 na członka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.