Urodził się 11 lipca 1955 roku w Białymstoku. Studia w latach 1973-1980 w Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1983 r. specjalizacja z chirurgii ortopedyczno-urazowej. W 1988 r. II stopień specjalizacji. W 2001 r. doktor nauk medycznych. Wprowadził nowe techniki operacyjne (endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych, łokciowych, skokowych, barkowych operacje rewizyjne stawów, wideochirurgia). Publikacje naukowe poświęcone opiece dyspanseryjnej nad pacjentami z urazami rdzenia kręgowego, zgorzeli gazowej, zapaleń kości, stawów rzekomych leczonych m.in. metodą Ilizarowa. Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Odznaczony m.in.: Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur.