Urodził się 15 stycznia 1928 r. w Wielkorycie, powiat Brześć nad Bugiem. Lekarz chirurg, polityk, profesor Akademii Medycznej we Wrocławiu (obecnie UM Wrocław), senator IV i V kadencji. W 1952 roku ukończył studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1952-1957 był asystentem na Oddziale Chirurgii szpitala w Rudzie Śląskiej. Od 1957 r. pracował w Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1957-1972 był kolejno asystentem, starszym asystentem i adiunktem w III Klinice Chirurgii (w 1962 obronił doktorat, w 1971 habilitował się), 1972-1975 – adiunkt, 1975-1976 – docent w Klinice Chirurgii Urazowej. Jednocześnie od 1976 zajmował stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii Szpitala im. Jonstona w Lubinie. W 1987 został profesorem nadzwyczajnym nauk medycznych. Działacz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, wchodził w skład jego zarządu oraz przewodniczył sekcji osteosyntezy. W latach 1995-1997 był specjalistą wojewódzkim ds. ortopedii i traumatologii w województwie legnickim. Od 1987 przewodniczy zarządowi oddziału regionalnego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Ziemi Lubińskiej. Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. Zorganizował ponadregionalny ośrodek leczenia zapalenia tkanki kostnej.