Urodził się 22 marca 1952 roku w Lublinie. Studia lekarskie na Akademii Medycznej w Lublinie ukończył w 1977 r. Studia doktoranckie odbył w latach 1977-1980. Od 1979 do 2002 r. pracował w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Lublinie. Kolejne stopnie specjalizacji: I stopnia w 1980 r., II stopnia w 1984 r. Doktorat w 1987 r. Zainteresowania naukowe i kliniczne skupił na problemach patologii stawu biodrowego. Dotyczyły one głównie wczesnej diagnostyki i sposobów leczenia martwicy głowy kości udowej, a także rosnących problemów protezoplastyki pierwotnej i rewizyjnej stawów biodrowych. Liczne wyjazdy naukowe (Francja, Niemcy, Austria, Wielka Brytania, USA) pozwoliły istotnie poszerzyć zakres wiadomości a następnie wykorzystać je w praktyce klinicznej. Od 2002 r. ordynator Oddziału Ortopedyczno-Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie. W latach 2004-2006 prezes Oddziału Lubelskiego PTOiTr. Członek Zarządu Głównego PTOiTr przez dwie kadencje (2006-2010). Członek międzynarodowych towarzystw medycznych ARCO (Association Research Circulation Osseus) od 1992 r. i AAOS (American Academy of Orthopedic Surgeons) od 2002 r.