Urodził się w 24 maja 1932 roku w Kryłowie. Studia lekarskie w Akademii Medycznej w Lublinie w latach 1950-1955. Pracował w Szpitalu Miejskim w Puławach Oddział Chirurgii Ogólnej (1955-1960). Specjalizacja w chirurgii ogólnej w 1960 r. Następnie pracował w Wojewódzkim Szpitalu w Opolu, w Oddziale Ortopedii. II stopień specjalizacji z chirurgii ortopedycznej uzyskał w 1968 r., a w 1970 r. obronił doktorat. Zastępca ordynatora Oddziału Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala w Opolu oraz kierownik Pododdziału Ortopedii Dziecięcej. W 1978 r. w wyniku konkursu powołany na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Ortopedycznej w Szpitalu Miejskim w Gliwicach – profil traumatologiczny. Duży wpływ na rozwinięcie zainteresowań i praktycznej działalności w zakresie patologii ortopedycznej dzieci miały kontakty naukowe z Instytutem Ortopedii w Poznaniu, a zwłaszcza z Kliniką Ortopedii Dzieci kierowaną przez prof. dr. hab. Witolda Marciniaka oraz I Kliniką Ortopedii AM w Warszawie. Trzykrotnie wybrany na prezesa Oddziału Katowickiego PTOiTr. W tych kadencjach członek Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie Głównym. W pierwszej kadencji został wybrany członkiem Zarządu Głównego. Wyróżnienia i odznaczenia: Członkostwo Honorowe Towarzystwa – Medal prof. Wośko „Za wybitne zasługi dla rozwoju ortopedii dziecięcej w Polsce”, za całokształt pracy odznaczony złotym Krzyżem Zasługi oraz „Złotą Odznakę Zasłużonemu dla rozwoju Województwa Katowickiego”.