Urodził się 23 maja 1953 roku w Lesznie. W 1978 r. uzyskał dyplom lekarza na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1982 r. I stopień specjalizacji w chirurgii urazowo-ortopedycznej, a w 1984 r. II stopień specjalizacji. W 2005 r. studia podyplomowe AM Poznań: Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej. Po ukończeniu studiów zatrudniony od 1978 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej do dnia dzisiejszego. Od 1989 r. zastępca ordynatora, a od 2012 r. na stanowisku ordynatora. Organizator i długoletni kierownik Przychodni Sportowo-Lekarskiej
w Lesznie. W 1994 r. staż zawodowy w szpitalu uniwersyteckim w Berlinie. Współinicjator wprowadzania w Oddziale nowych technik i metod leczniczych. Członek i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w latach 2010-2014. Odznaczenia: Przyjaciel Dziecka, Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego, Złota Odznaka PZKosz, Srebrna TKKF i medal Ministerstwa Edukacji Narodowej. Hobby: biegi długodystansowe, tenis, turystyka rowerowa, narciarstwo, fitness, koszykówka.