Udostępniamy Państwu pismo Konsultanta Krajowego, prof. dra hab. n. med. Jarosława Czubaka, dotyczące ustnych Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji letniej (2020 r.). Profesor przekazuje w nim obecne stanowisko Ministerstwa Zdrowia.


[PISMO KONSULTANTA KRAJOWEGO]


Zachęcamy do dzielenia się informacją z innym osobami zainteresowanymi tematem!