Na prośbę Rodziny informujemy, że doczesne szczątki Śp. Andrzeja Nowakowskiego zostaną skremowane w dniu 7 stycznia 2022. O dacie pochówku, z powodu pandemii, Rodzina powiadomi w późniejszym terminie.

Na stronie Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego jest dostępna Księga Wspomnień i Księga Kondolencyjna. Rodzina prosi o składanie kondolencji, a także wspominanie Śp. Andrzeja Nowakowskiego za jej pośrednictwem.

Księga Wspomnień i Księga Kondolencyjna