Szkolenie dla biegłych z zakresu ortopedii 26.10.2017

Miejsce: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ul. Puławska 18, sala konferencyjna im. Prof. W. Szenajcha

Agenda
9.00-9.15       
Przywitanie uczestników.

9.15-11.15     
Opiniowanie sądowo-lekarskie z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości. Prokurator Ewa Kiec.

11.30-12.30    
Zadania biegłego w przypadku wydawania opinii z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. dr n. med. Jacek Bendek.

12.30-13.00     
Przerwa obiadowa.

13.00-14.00     
Aspekty techniczne wydawania opinii sądowo-lekarskiej. Kierownik zespołu ds. biegłych OIL  w Warszawie- Ewa Gojan.