• Sekcja Ortopedii Dziecięcej PTOiTr
  Przewodniczący
  dr med. Szymon Pietrzak

  Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP SPSK im. prof. A. Grucy
  ul. Konarskiego 13
  05-400 Otwock
  tel. 22 7889197
  fax 22 7889198
  www.ppos.pl
  szymon.pietrzak@spskgruca.pl
 • Sekcja Ortopedii Onkologicznej
  Przewodniczący
  dr hab. n. med. Daniel Kotrych
  Szczecin

  Wiceprzewodniczący
  dr n. med. Adam Chrobok
  Piekary Śląskie

  Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych
  Katedra i Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  ul. Unii Lubelskiej 1
  71-252 Szczecin
  tel. 914253236, fax 914253246
  e-mail: dkotrych@op.pl
 • Sekcja Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej
  Przewodniczący: dr n. med. Tomasz Blicharski 
  Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, 
  ul. Jaczewskiego 8 20-954 Lublin 
  Tel. 81 724-41-83, 81 724-41-84 
  Fax. 81 724-41-79 
  E-mail: blicharski@vp.pl 
 • Sekcja Chirurgii Ręki
  Przewodniczący: dr n. med. Piotr Czarnecki 
  Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki 
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147 
  61-545 Poznań 
  Tel. 61 831-03-46 
  Fax. 61 833-44-21 
  E-mail: piotr_czarnecki@tlen.pl 
 • Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej
  Przewodniczący: dr hab. n. med. Julian Dutka 
  Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej. Szpital. Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie 
  Oś. Na Skarpie 66 
  31-913 Kraków 
  Tel. 12 622 92 67 
  Fax. 12 644 76 54 
  E-mail: ortopedia@orttra.pl 
 • Sekcja Chirurgii Barku i Łokcia
  Przewodniczący: dr hab. n. med. Przemysław Lubiatowski 
  Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki 
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 135/147 
  61-545 Poznań 
  Tel. 61 831-03-46 
  Fax. 61 831-01-63 
  E-mail: przemyslaw.lubiatowski@rehasport.pl;  biuro@sbil.pl