• Oddział Warszawski
 • Adres:
 • Warszawa
  Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

  ul. Lindley'a 4
  02-005 Warszawa
  Tel. 22 778 40 31, 22 788 56 75
  Fax. 22 502 21 81
  E-mail: spom@spskgruca.pl

  Prezes - prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski