• Oddział Lubuski
 • Adres:
 • Żary
  Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, 105 Kresowy Szpital Wojskowy SP ZOZ w Żarach 
  ul. Domańskiego 2 
  68-200 Żary
  Tel. 68 470 78 33, fax. 68 470 78 15

  Prezes: Cezary Chełchowski, cezchel@wp.pl
  Sekretarz: Dawid Kawka, kawkadawid@gmail.com
  Skarbnik: Patryk Kowalski, patrykowalski@gmail.com