• Oddział Lubuski
 • Adres:
 • Żary
  Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, 105 Kresowy Szpital Wojskowy SP ZOZ w Żarach 
  ul. Domańskiego 2 
  68-200 Żary
  Tel. 68 470 78 33, fax. 68 470 78 15
  E-mail - pprusz@wp.pl 

  Prezes LO PTOiTr - dr n. med.Piotr Pruszyński