• Oddział Łódzki
 • Adres:
 • Łódź
  Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi 

  ul. Pabianicka 62 
  93-513 Łódź
  Tel. 42 689 52 51
  Fax. 42 689 52 52
  E-mail: michal.panasiuk@wp.pl

  Prezes:
  - dr n. med. Michał Panasiuk

  Wiceprezes:
  - dr n. med. Jerzy Kociuga

  Sekretarz:
  - dr n. med. Oktawiusz Bończak

  Skarbnik:
  - dr Andrzej Iwański

  Członkowie:
  - dr Jerzy Gościmski

   Skład komisji rewizyjnej
  - dr n.med. Krzysztof Bik - przewodniczący
  - dr n.med. Piotr Cabaj
  - dr Paweł Kuligiewicz

   Skład Sądu Koleżeńskiego
  - prof. dr hab. n. med. Marek Synder - przewodniczący
  - dr n. med. Marek Sowiński
  - dr Dominik Sikorski