• Oddział Zachodniopomorski
  • Adres:
  • Szczecin
   Katedra i Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

   ul. Unii Lubelskiej 1
   71-252 Szczecin
   Tel. 91 425 32 36 
   Fax. 91 425 32 46
   E-mail: klinikaortopedii@wp.pl

   Prezes - Prof. dr hab. n. med. Łukasz Kołodziej
   Wiceprzewodniczący - lek. Piotr Kominiak
   Prezes poprzedniej kadencji - wakat
   Skarbnik - lek. Szymon Pituch
   Sekretarz - lek. Sebastian Sokołowski
   Członek zarządu - dr n. med. Stanisław Dawcewicz, lek. Krzysztof Antoniak
  • Przejdź do strony oddziału
  • Oddział Poznański
  • Adres:
  • Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej
   Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
   ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
   61-545 Poznań
   Tel. 61 831 03 79, 61 831 03 60
   Fax. 61 831 01 73 
   E-mail: pto-poznan@data.pl

   Aktualny skład Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr wybrany podczas Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków Oddziału Poznańskiego PTOiTr, które odbyło się w Poznaniu 15.12.2018 r.:

   Kadencja 2019-2020 r.:
   Prezes Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr: 
   Prof. dr hab. n. med. Tomasz KOTWICKI

   Prezes Elekt Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr: 
   lek. Klaudiusz KOSOWSKI

   Sekretarz Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr:
   dr n. med. Mariusz KURPIK

   Skarbnik Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr:
   lek. Michał CZOSNKOWSKI

   Członek Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr:
   lek. Marek RATAJCZAK

  • Przejdź do strony oddziału
  • Oddział Warmińsko-Mazurski
  • Adres:
  • Olsztyn
   Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

   ul. Żołnierska 18
   10-561 Olsztyn
   Tel. 89 538-65-99, 89 538-64-76
   Fax. 89 538-65-99
   E-mail: ortopedia.olsztyn@gmail.com

   Prezes - lek. Wojciech Remiszewski
  • Przejdź do strony oddziału
  • Oddział Świętokrzyski
  • Adres:
  • Starachowice
   Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

   ul. Radomska 70
   27-200 Starachowice
   Tel. 44 273 99 19
   E-mail: ptoitr@vp.pl; ortopedia@vp.pl

   Prezes - dr n. med. Andrzej Kozłowski
  • Przejdź do strony oddziału
  • Oddział Śląski
  • Adres:
  • Piekary Śląskie
   Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im dra J. Daaba

   ul. Bytomska 62
   41-940 Piekary Śląskie
   Tel: 32 393 43 23, 32 393 43 21
   E-mail: ptoitr.oddzial.slaski@onet.pl

   Dnia 15.12.2018 r. odbyło się zebranie Oddziału Śląskiego PTOiTr podczas którego doszło do wybrania nowego zarządu:
   Prezes Zarządu
   prof. dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

   Wiceprezes
   dr n. med. Marcin Drygalski

   Członkowie
   lek. Szymon Czech 

   Sekretarz
   lek. Michał Pigoński

   Skarbnik
   lek. Piotr Rydel
  • Przejdź do strony oddziału
  • Oddział Pomorski
  • Adres:
  • Przewodniczący
   dr Wiktor Szandorowski

   Skarbnik
   dr Marek Rocławski

   Sekretarz
   Jan Nyckowski
  • Przejdź do strony oddziału
  • Oddział Podlaski
  • Adres:
  • Prezes - dr n. med. Maciej Dołżyński
   Prezes Elekt - dr hab. n. med. Marek Bielecki
   Prezes poprzedniej kadencji - wakat
   Skarbnik - dr Paweł Żebrowski
   Sekretarz - dr n. med. Marta Karpik
   Członek zarządu - dr Jerzy Wojnar
  • Przejdź do strony oddziału
  • Oddział Podkarpacki
  • Adres:
  • Tarnobrzeg
   Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu

   Ul. Szpitalna 1
   39-400 Tarnobrzeg
   Tel. 17 812 34 29
   Fax. 17 812 34 25
   E-mail: info@ptoitr.rzw.net.pl

   19.11.2016 Wybrano Nowy Zarząd OP PTOiTr
   Skład Zarządu Oddziału Podkarpackiego PTOiTr:
   Prezes: lek. Artur Harmata
   Prezes Elekt: prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
   Prezes Poprzedniej Kadencji: wakat
   Sekretarz: lek. Mariusz Sarzyński
   Skarbnik: lek. Cezary Sekunda
   Członek Zwyczajny Zarządu: lek. Rajmund Cieślicki
   Komisja Rewizyjna Oddziału:
   lek. Bogdan Naszkiewicz, dr n. med. Aleksander Panek, lek. Tadeusz Abratowski
  • Przejdź do strony oddziału
  • Oddział Opolski
  • Adres:
  • Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.12.2018 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, na którym wybrano nowe władze w następującym składzie:

   Zarząd:

   1. Prezes - lek. med. Krzysztof Otwinowski
   2. Prezes elekt - dr n. med. Andrzej Baryluk
   3. Prezes poprzedniej kadencji - lek. med. Robert Pełka
   4. Sekretarz - lek. med. Radosław Operacz
   5. Skarbnik - lek. med. Maciej Kuśnierkiewicz
   6. Członek - lek. med. Mateusz Froelich


   Skład Komisji Rewizyjnej:

   1. Przewodniczący - lek. med. Kazimierz Paluch
   2. Członek - lek. med. Marek Jaworski
   3. Członek - lek. med. Bronisław Kraczko


   Siedziba Oddziału Opolskiego PTOiTr:

   NZOZ „Ortopedia”

   ul. Oleska 97

   45-222 Opole

   tel.: 77 4165225 lub 77 4743209

   e-mail: ptoitr_opole@op.pl

  • Przejdź do strony oddziału
  • Oddział Lubuski
  • Adres:
  • Żary
   Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, 105 Kresowy Szpital Wojskowy SP ZOZ w Żarach 
   ul. Domańskiego 2 
   68-200 Żary
   Tel. 68 470 78 33, fax. 68 470 78 15
   E-mail - pprusz@wp.pl 

   Prezes LO PTOiTr - dr n. med.Piotr Pruszyński
  • Przejdź do strony oddziału
  • Oddział Lubelski
  • Adres:
  • Lublin
   Katedra Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 

   ul. dr K. Jaczewskiego 8
   20-954 Lublin
   Tel. 81 724-45-10
   Fax. 81 724-45-11
   E-mail: zarzad@ptoitr.lublin.pl

   Prezes - dr n. med. Jan Blacha
  • Przejdź do strony oddziału
  • Oddział Kujawsko-Pomorski
  • Adres:
  • Prezes - lek. Maciej Jackowiak
   Prezes Elekt - lek. Jakub Ohla
   Prezes poprzedniej kadencji - wakat
   Skarbnik - lek. Tomasz Masa
   Sekretarz - lek. Dawid Szwedowski
   Członek zarządu - lek. Maciej Pasiński
  • Przejdź do strony oddziału
  • Oddział Dolnośląski
  • Adres:
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
   50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, tel.(+48) 71 734 32 00, fax.(+48) 71 734 32 00 
   ptoitr.o.dolnoslaski@wp.pl

   Prezes: dr hab. Paweł Reichert prof. nadzw.
   Prezes Elekt: dr Szymon Łukasz Dragan 
   Członek Zarządu: dr Krzysztof Zimmer 
   Sekretarz: dr Jarosław Witkowski
   Skarbnik: lek Maciej Dejnek

   Komisja Rewizyjna:
   - dr Wiktor Urbański (przewodniczący) 
   - dr Krzysztof Uszyński
   - dr Bogusław Romanowicz

  • Przejdź do strony oddziału
  • Oddział Warszawski
  • Adres:
  • Prezes
   dr n. med. Jerzy Białecki

   Prezes Elekt
   dr n. med. Marin Złotorowicz

   Prezes Senior
   dr n. med. Andrzej Jacek Bendek

   Sekretarz
   dr n. med. Piotr Walczak

   Skarbnik
   lek. Paweł Bartosz

   Członek
   lek. Tomasz Borkowski

   Komisja rewizyjna
   dr n. med. Adam Kosim   
   dr n. med. Andrzej Kolbuszewski   
   dr n. med. Paweł Skowronek   

  • Przejdź do strony oddziału
  • Oddział Małopolski
  • Adres:
  • Prezes - dr n. med. Piotr Kłosiński
   Prezes Elekt - dr n. med. Barbara Jasiewicz
   Prezes poprzedniej kadencji - wakat
   Skarbnik - lek. Łukasz Kowalczyk
   Sekretarz - lek. Jacek Goździewicz
   Członek zarządu - dr n. med. Tomasz Bieniek
  • Przejdź do strony oddziału
  • Oddział Łódzki
  • Adres:
  • Prezes - dr n. med. Krzysztof Walenczak

   Prezes Elekt - dr hab. n. med. Piotr Kozłowski

   Prezes poprzedniej kadencji - wakat

   Skarbnik - lek. Wojciech Bandurka

   Sekretarz - dr n. med. Michał Przybył

   Członek zarządu - dr n. med. Paweł Garncarek

  • Przejdź do strony oddziału