Z olbrzymim żalem informujemy, że dnia 19 września 2018 roku w wieku 98 lat zmarł nestor polskiej ortopedii, prof. dr hab. Med. Gerwazy Świderski.

Profesor urodził się 26 maja 1920 roku w Kobylinie. Studia medyczne ukończył w 1949 r. W okresie studiów pracował jako asystent w Klinice Chirurgicznej i Katedrze Anatomii Opisowej AM w Poznaniu. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1952 r., stopień doktora habilitowanego w 1960 r. Od 1960 r. pracował w Klinice Ortopedii w Poznaniu: od 1960 r. jako docent, a w latach 1960-1968 jako zastępca dyrektora Instytutu Ortopedii AM w Poznaniu. W latach 1973-1981 był kierownikiem Kliniki Ortopedii AM we Wrocławiu. W 1985 r. uzyskał tytuł naukowy profesora.

 

Pełnił m.in. następujące funkcje: kierownika Poradni Chorób Kręgosłupa Kliniki Ortopedii w Poznaniu, konsultanta na Oddziale Spondyliatrii Zachowawczej w Szpitalu Miejskim w Poznaniu, wykładowcy Propedeutyki Ortopedii w WSWF w Poznaniu. W 1972 r. został krajowym konsultantem leczenia chorób kręgosłupa u górników.

W 1977 r. zainicjował powstanie Oddziału Spondylochirurgii w Górniczym Szpitalu w Jastrzębiu. Od 1979 r. kierownik Międzydyscyplinarnego Zespołu Natychmiastowej Interwencji w Porażeniach po Złamaniach Kręgosłupa. W 1987 r. przyczynił się do zorganizowania we Wrocławiu Ośrodka Rewalidacji Porażonych po Złamaniach Kręgosłupa. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za udział w walkach w Kampanii Wrześniowej 1939 r. został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Cześć jego pamięci.

Prof. dr hab. med. Marek Synder